Stichting Beroepsorganisatie voor

Lichaamsgeoriënteerde (Psycho)therapie

.

 

 

 
Vertrouwenspositie
Het vertrouwen dat we krijgen vraagt zorgvuldigheid. Zorgvuldigheid qua contractering (behandelovereenkomst), zorgvuldigheid rond bijvoorbeeld overdracht en tegenoverdracht, maar ook zorgvuldigheid in het bewaken van posities, belangen en ook de beperktheid van onze eigen mogelijkheden (des-kundigheid en ervaring).
In de Code Ethiek & Gedrag staat be-schreven wat de richtlijnen en /kaders zijn voor ons professioneel en ethisch handelen. Kaders omdat elk relatie uniek is. De Code Gedrag & Ethiek nodigt ons uit om het gesprek aan te gaan over onze afwegingen. Dienen wij het belang van de cliënt werkelijk? 
De Code Gedrag & Ethiek zegt dat wij ons - als het om de cliënt gaat - laten leiden door de waarden: autonomie, heelheid, identiteit, integratie en spiritualiteit. Wie van ons verdiept zich wel eens in wat dit betekent? 
De Code Gedrag & Ethiek zegt ook (artikel 3.3): Een therapeut zal alleen een overeenkomst aangaan of in stand houden, wanneer er geen andere activiteiten of relaties tussen therapeut en cliënt spelen, die de overeenkomst in gevaar kunnen brengen. Wat zegt deze bepaling over de mogelijkheid om een familielid te begeleiden? Of wat be-tekent deze clausule voor het begeleiden van relaties? Wanneer kan het wel en wanneer niet? 
Stel, je hebt lang gewerkt met iemand die in relatie is. Je weet alles van de problemen, de oordelen, de misstappen die gemaakt zijn. Cliënt is tevreden en zegt: ‘Wil jij m’n partner nu ook behandelen?’. Wat doe je? Klopt het contractueel dat je met die ander aan de gang gaat, omdat de partner die jij in behandeling had dat graag wil? Hoe groot is de kans dat je uit de school klapt met informatie die nog nooit gedeeld is? Kun je de cliënt en de ex-cliënt optimaal bedienen?
De Code Gedrag & Ethiek geeft kaders en vraagt om ’bevraagbaarheid’. De code is bedoeld als een kader voor jouw handelen. De code geeft waarden aan en enkele geboden. Bijvoorbeeld: ‘geen seksuele relaties’ en ‘vermijden van exploitatie’. Wat betekent dat voor je interventies? Wanneer is er wel en geen seksuele relatie? Als je een cliënt jarenlang begeleidt, wanneer wordt het exploitatie 
Er zijn geen klip en klare antwoorden. Het is een voortdurend oefenen. Daarom is er intervisie, supervisie en leertherapie. De gedragswetenschap zegt dat ‘ethisch handelen’ een vaardigheid is. Eentje die we moeten leren door te oefenen. Het is iets waar hoofd, hart en buik voor nodig zijn. En anderen.
 
Afwegingen
We maken elke sessie, elke dag opnieuw afwegingen. Mogelijk voelen we omzet-druk en zijn die paar ‘vaste klanten’ best wel fijn en ze zijn nog steeds heel tevreden. Betekent dat .. dat je het optimaal doet voor je cliënt?
Je gunt die ene cliënt een goede relatie, je hebt dat werk goed in de vingers en je vindt het leuk. Hoe maak je dan een goede behandelovereenkomst? 
Die cliënt die zo geleden heeft onder het feit dat ze misbruikt is. Wat mooi dat je jouw dusdanig vertrouwt dat ze naakt bij jou kan zijn. Ga je haar - en hoe dan - ondersteunen om nog verder te ontspannen?
Die cliënt met wie je al lang werkt, die je dankbaar is en die geldzorgen heeft. Mag zij sessies ‘betalen’ door anderen door te verwijzen of door je tuin te onderhouden?
Wat betekenen je afwegingen voor de relatie en je werk? Besef dat je met goede bedoelingen kunt schuiven. Dat cliënten uiteindelijk prima weten wanneer het niet meer klopt en dat daar het startpunt ligt voor een mogelijke klacht.
 
Moraal versus moralistisch
De Code Ethiek & Gedrag geeft je een ‘moreel’ kader. Hoe je het kader gebruikt is aan jou. De code is bedoeld om alle betrokkenen te beschermen. Het is geen ’opgeheven’ vingertje. Tegelijkertijd zullen velen het wel als dat vingertje ervaren. Waarom? Omdat we allemaal dagelijks op de ‘glijdende schaal’ staan.
Het is mooi om met elkaar te delen wat de afwegingen zijn. Verwonderd te zijn in hoe we in het hanteren allemaal verschillen. Om de Code te gaan gebruiken als intern kompas, moet je oefenen. Weet je welkom op de deelnemersdag. Dat gaan we daar doen.
 
Dhyan de Bruijn